2019 - Hanne Egenæss Wiig

En stolt og rørt Hanne Rigmor Egenæss Wiig (født 4. oktober 1950) ble fredag tildelt Gambrinusprisen for 2019, et hederstegn som årlig deles ut av Gambrinus Borgølets venner til en person som har bidratt til å fremme Borgølets tradisjoner og god ølkultur.

Hanne Egenæss Wiig med Bragebeger og diplom som tegn på at hun har vunnet Gambrinusprisen for 2019. Her flankert av utdelerne, f.v. Tormod MagelssenLars GamlesanneHeidi Gamlesanne og Elin Kristine Magelssen. (Foto: Vetle Granath Magelssen).

Utdelingen skjedde i Svaleskiva, festlokalet til bryggeriet der Hanne vokste opp som en av fire døtre til Per Egenæss, hovedaksjonær og direktør i Borg Bryggeri fra 1945 til 1990. Hanne er med andre ord tredje generasjon av en familie som har ledet Borg Bryggerier siden 1905, så her kan man i høyeste grad snakke om hjemmebane.

Etter ønske fra sin far, ble Hanne Egenæss Wiig valgt inn som styrerepresentant i Borg Bryggeriers bedriftsstyre i 1992. I 2000 ble hun styreleder i Borg Invest, som i dag har 75 prosent eierskap i det fusjonerte selskapet Hansa Borg.

I 2002 velges hun inn som aksjonærvalgt medlem i Hansa Borgs bedriftsstyre, hvor hun blant annet hadde en avgjørende rolle da Borg og CB ble reddet fra nedleggelse, tross administrasjonens overbevisning og sterke anbefaling. I stedet ble de fleste i toppledelsen skiftet ut.

I juryens begrunnelse for prisen, heter det blant annet at Hanne Egenæss Wiig, gjennom sine posisjoner og funksjoner som styreleder i Borg Invest og styremedlem i Hansa Borg Bryggerier, har vært avgjørende viktig for at bedriftsstrukturen i Hansa Borg-konsernet, med sine lokale bryggerier, har vært og er en økonomisk suksesshistorie. Hun har også hatt en viktig rolle og innflytelse når det gjelder de betydelige investeringene som de senere år er foretatt ved bryggeriet i Sarpsborg.

Prisvinneren er også kjent som en omsorgsfull person som er interessert i alle deler av bryggeriets virksomhet. «Du får alle, uansett posisjon, til å føle seg like viktige for bryggeriet. Du har i snart 30 år vært Borg Bryggeriers egen skytsengel, uten deg er det lite trolig at Østfolds eldste industribedrift hadde eksistert i dag.»

– Jeg er så utrolig glad og rørt. Jeg blir rett og slett høytidsstemt. Dette er helt nydelig, sa Hanne Egenæss Wiig i sin takketale.

Hun rettet også en dypfølt takk til bryggeriets medarbeidere for «innsats, samhold og entusiasme», til daglig leder Morten Brostrøm for utmerket samarbeid og til foreningen Gambrinus Borgølets venner som «år etter år skaper entusiasme for Borg-ølet».

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn