Andre ølklubber

Skjeberg 
Øllag 
(SØL)

 

Skjeberg Øl-lag (SØL) ble stiftet 15. mai 1999 på Jarle gård i Skjeberg
På foreningens nettsted beskriver våre naboer og gode venner hvordan det hele startet:

"Det var noen fedre i foreldrelaget til Sandbakken skolekorps som syntes at vi burde starte en klubb hvor vi kunne treffes en gang i mnd. Dette var pga. at barna hadde sluttet i korpset og enkelte savnet samholdet, og det sosiale vi hadde på dugnader og lignende. Vi satset på å bli 16 medlemmer slik at vi kunne fylle en minibuss, men det gikk ikke lange stunden før den var fylt. I dag er vi 75 medlemmer.
 
Intensjonen med klubben er at vi skal fremme ølkulturen til det lokale bryggeriet, og gi medlemmene innføring og kunnskap om øl og dens kultur. Vi holder også kurs i ølbrygging, noe som har vist seg å være svært så populært.
 
Av arrangementer å nevne, har vi den årlige juleøltest, sommerøltest, julelunch (lang) og bokkølaften. Annet hvert år arrangerer vi OktoberfestVi har også vært på flere bryggeribesøk, ølfestivalen i München, og tur til ølets Mekka, Praha.

I juni 2004 tok vi over Alfheim forsamlingslokale i Skjeberg, sammen med søndre Skjeberg sanitetsforening. Det er pusset opp på dugnad og er i dag et selskapslokale for utleie.

Vi er stolte av at vi kan være ambassadører for Borg Bryggerier, og at vi får lov til å være med på å videreføre ølkulturen i distriktet."  www.skjebergsoel.com/home

Kontaktinfo

President:
Erik Lande

Visepresident:
Svein Vatn

Postadresse
Skjeberg Øllag
Postboks 100,
1747 Skjeberg 

Besøksadresse:
Oltidsveien,
1747 Skjeberg

 

 

 Norske
Ølvenners
Landsforbund
(Norøl)

 

Norøl ble stiftet i 1993, og er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur. 

NORØL skal på generell basis arbeide for å høyne ølets status og...
• drive aktivt informasjonsarbeid om øl og tilliggende emner overfor allmennhet, myndigheter, bransje og egne medlemmer
• overvåke, granske og søke å påvirke sentrale og lokale myndigheters tiltak vedrørende konsum, salg og produksjon av øl, slik at disse er til beste for allmennheten og forbrukerne
• overvåke, granske og søke å påvirke produsenter, importører og omsetningsledd av øl slik at en høy faglig standard opprettholdes
• motvirke monopol- og kartelltendenser innen bransjen, medvirke til større mangfold og valgmuligheter til forbrukernes beste.  www.nor-ale.org/w3 

Kontaktinfo

Leder:
Bent Engen

Nestleder:
Per Øyvind
Arnesen

 

 

 Ølakademiet
 anno 2008

Ølakademiet AS er et uavhengig selskap stiftet av- og for ølinteresserteSelskapet formidler ølkunnskap og ølkultur igjennom kursing, aktiviteter og turer. 

Visjon: Ølakademiet skal være den ledende kurs- og aktivitetsleverandøren på fagfeltet øl.
Verdier: Kunnskap - Engasjement - Gjestfrihet - Inkluderende.
Kunnskap - Er selve grunnlaget for oss og er det som skiller oss fra andre. Vi søker stadig mer lærdom. Vi holder oss oppdaterte og deler alltid av vår erfaring.
Engasjement - Alle som jobber hos oss har et stort engasjement. Dette driver oss til å ta initiativ, tenke nytt og møte utfordringer.
Gjestfrihet - Vi møter våre gjester med åpne armer og skaper unike opplevelser. Vi er fleksible, byr på oss selv og deler vår entusiasme og glede for ølfaget. Vi strekker oss alltid litt lenger.
Inkluderende - Vi er inkluderende oss i mellom og overfor våre gjester. Alle som møter oss føler seg velkommen og ivaretatt i et uformelt og familiært miljø.
Slogan:  ”Det må alltid en øl til før det er verdt å bli tørst!”  www.ol-akademiet.no/

Kontaktinfo

Besøksadresse: Maridalsveien 22, 0175 OSLO

Postboks 51 Torshov, 0412 OSLO

Telefon:
21 64 06 65 

 

 

 

 Norbrygg

Norsk hjemme-brygger-forening

 

Norbrygg er en forening for alle med interesse for hjemmebrygging. Vi er en demokratisk, fri og uavhengig organisasjon som har som formål å fremme hjemmebryggerkunsten i Norge. Våren 1998 ble foreningen organisert i formelle former. Vårt mål er å være en forening for norske hjemmebryggere som kan arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter.

Hjemmebrygging i Norge er hobby som øker i aktivitet. Norbrygg har flere hundre medlemmer, og interessen er fortsatt økende. 

Tidligere har de fleste moderne hjemmebryggere vært spredt rundt i landet, men for en del år tilbake kom en gruppe personer med denne interessen i kontakt via internett, og et bryggemiljø var i emning. Internett er altså blitt en viktig kommunikasjonskanal, og en mailingliste (elektronisk diskusjonsforum via e-post) samt et interaktivt forum ble opprettet. Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Norbrygg er nå blitt en forening for norske hjemmebryggere som arrangerer konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter.  cms.norbrygg.no/

Kontaktinfo

Leder:
Gustav Foseid 

Nestleder: 
Johan Johansen

Postadresse:
c/o Gustav Foseid
Gina Krogs vei 20
1153 Oslo

 

CB-ølets venner

Christiansands Bryggeri’s venneforening, CB-ølets vennerble stiftet 18.mai 1988 av medlem nr. 001, Even Ruud, på Telford Pub i Kristiansand. I starten var medlemstallet beskjedent, men i 1989 skjedde det ting som gjorde at CB-ølets venner virkelig skjøt fart. Vårt ærverdige bryggeri, som vi alle sammen er stolte av, ble sammen med Tou i Stavanger kjøpt opp av Nora-konsernet. Dette ville bety nedlegging for Christiansands Bryggeri, og overføring av produksjonen til andre regioner.

CB-ølets venner gikk med stor energi inn for å samle underskrifter fra Kristiansands borgere som en protest mot dette. Vi ville ha vårt bryggeri i fred, og ingen skulle få lov til å ta fra oss de gleder som bryggeriets gyldne dråper gir oss. Bryggeriet er og blir en kulturinstitusjon i våre øyne, og en nedleggelse ville være katastrofalt for vår sørlandske identitet

Responsen var formidabel, og to av foreningens medlemmer reiste til Oslo med drøyt 10.000 underskrifter, som ble overlevert prisdirektøren sammen med en kasse Christians.

Som vi alle vet endte dette godt, og vi fikk beholde vårt bryggeri. Fra 1997-1998 var CB en kort tid under fremmed flagg. Svenske Spendrup kjøpte opp bryggeriet. Idag er CB eid av Hansa Borg Bryggerier, som vi håper har til hensikt å ta vare på bryggeriets egenart, samt videreutvikle bryggeriet og dets produkter. Med dette vil mange arbeidsplasser være sikret, sammen med vår lokale ølkultur.

Kontaktinfo

Leder:
Ole Tønder

Nestleder: John Olav Pfaff

Postadresse:
CB-ølets venner
Boks 
4673 Kristiansand

post@cbøv.no 

 

Mosseølets Venner
(MøV)

 

Mosseølets Venner ble stiftet den 10. februar 1995 

Dagens Mossepils er basert på oppskrifter fra gamle Moss Bryggeri, etablert 1838, og som var Norges nest eldste bryggeri. Mossepilsen har dermed sine røtter over 170 år tilbake. Den er, sammen med andre kjente øltyper fra MB, en del av Moss bys kulturarv på lik linje med Morsa-akevitten. 

V har som oppgave å forvalte det etiske ved denne flytende kulturarven, dvs. passe på at de riktige reseptene og råvarene blir benyttet i produksjonen i gamle Moss Bryggeris ånd, så vel som å utvikle nye spennende øltyper. MøV sørger derfor for å forsyne ekte mossepatrioter med godt øl. 

Selve signaturen til Mossepilsen, og andre pilsnertyper fra MB, slik som Kong Carl, Moss Sommerøl, Moss Jubileumsøl etc., er bruk av kvalitetsråvarer. Dette gjelder spesielt edelhumlen Saaz

Mossepilsen har blitt til som et ekte dugnadsprosjekt blant entusiaster i Moss: Moss Bryggeri AS (mosse-patrioter og -investorene Widar Salbuvik/Jørgen Paulsen), Mosseølets Venner og Varnaveien Mineralvann AS

Mossepilsen produseres på lisens hos Berentsens Brygghus i Egersund, etablert 1895.

Kontaktinfo

President:
Knut Erling Persen

Visepresident:
Bjørn Hytten

Postadresse:
Mosseølets Venner

PB. 156
1501 MOSS

 

Venner av Nøgne Ø

Venner av Nøgne Ø (VANØ) er som navnet sier en venneforening for et spennende mikrobryggeri som startet opp i Grimstad våren 2003. Vi er en frittstående forening uten noen kommersielle eller forpliktende forbindelser til selve bryggeriet, men ønsker å være et bindeledd for personer med interesse for ølet som brygges der.

Vi ønsker ikke å være tilhengere av bare ett bryggeri, men Nøgne Ø representerer et så positivt steg i riktig retning at det er verdt vår støtte. Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere stiller vi som forbrukergruppe. Som medlem i Venner av Nøgne Ø mottar du informasjon om hva som skjer og kan være med å videreformidle. Med mange medlemmer blir vi lettere tatt seriøst og har en mulighet til å påvirke forhandlere til å gi oss et alternativ.

Vi ønsker på ingen måte å se ned på folk som drikker vanlig pils, vi ønsker bare at det skal være muligheter til å smake på noe annet.

Kontaktinfo

Leder:
Erik Dahl

Kasserer: Tellef Dannevig

post@vanø.no

 

Haldenølets venner

Halden har stolte øltradisjoner. På Fredriksten festning ble det brygget øl på Prins Georgs bastion fra 1685. På 1800-tallet regjerte imidlertid Oslo-bryggeriene i byen, før Stang og Wiel startet Haldens Ølbryggeri i 1887 og Møller & Co i 1894. De demmet effektiv opp for hovedstadsølet. Ølbryggingen ble fort en naturlig del av Østfolds gryende industrieventyr. Haldens Ølbryggeri og Møller & Co ble slått sammen i 1907. Halden hadde selvstendig bryggeri fram til 1960, da det ble kjøpt opp og innlemmet i Sarpsborg og Halden Bryggerier. I 1975 var det slutt. Vi mistet vårt lokale øl og kanskje en bit av vår gamle identitet.

Men fra 10. mai 2013 blir det igjen brygget øl i Halden. Halden Mikrobryggeri brygger lokalt øl etter beste håndverkstradisjon med kvalitetsråvarer. Bryggeriet er lokalisert i en av byens eldste kjellere; i det gamle rådhuset i Borgergata 12, der man også serverer sine edle dråper i egen pub, «Den gyldne Høne». Halden Bryggeri er et prosjekt som først og fremst dreier seg om kjærligheten til øl. Haldenølets venner håper å få med seg mange på veien videre. 

Kontaktinfo

Postadresse:
Borgergata 12
1767 Halden

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Fredrikstad- Bryggeriets Venner 

– Kun halvparten av Fredrikstads serveringssteder kjøper øl fra Hansa Borg. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Dag Solheim, Jørn Pedersen og Ronald Pedersen i Fredrikstad-Bryggeriets Venner til FB. Nå etterlyser foreningen mer lokalpatriotisme i Plankebyen, og ønsker å promotere utesteder som serverer øl fra Nedre Glomma-regionen.

– Det finnes ikke lenger noe bryggeri i Fredrikstad. Vi er fullstendig klar over at Fredrikstad-pilsen lages i Sarpsborg. Men det er tross alt mer positivt enn at det for eksempel hadde blitt flyttet helt ut av Østfold, sier Solheim. – Dessuten er bryggerimester Åge Willy Olsen landets beste, og han er fra Fredrikstad, legger han trøstende til.

Fredrikstad-Bryggeriets Venner oppfordrer folk til å etterspørre lokale produkter, slik at kanskje flere skjenkesteder kan pryde veggen med Ragnar «Joker» Pedersens klassiske tegning av verneverdige «halvlitrær». Foreningen vil også fortsette å dele ut Plankebæreren til personer som setter byen på kartet.

Fredrikstad-Bryggeriets Venner feiret 20 års jubileum i 2011 og holder til i det ærverdige Gjærhuset på Gamle Fredrikstad Bryggeri. Foreningen har ca 50 medlemmer. Medlemskap kan ikke søkes, men må anbefales av en enstemmig direksjon. Formålet med foreningen er å arbeide for å ivareta og fremme Fredrikstad-bryggeriets stolte tradisjoner og lokalpatriotismen forbundet med dette.

Kontaktinfo

Visepresident:
Dag Solheim

 

Hansa- Ølets Venner

 

Hansa-Ølets Venner ble startet i 1986 og er en ølklubb bestående av omkring 5300 ølelskende medlemmer. Av disse er omlag 300 aktive. Hansa Ølets venner ser på seg selv som Hansa-ølets interesseorganisasjon og høye beskytter, som gjennom sine medlemsmøter bidrar til å opprettholde interessen for øl som kulturdrikk. 
 
De mest aktive medlemmene møtes 4-5 ganger i året for å prate om øl, nye øltrender og typer, og for å teste sesongøl og nyheter. Det sosiale aspektet er fremtredende. Medlemskap koster 200 kroner i året. 

Kontaktinfo

Leder: 
Atle Sørbotten

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Danske
Ølentusiaster

Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet for udbredelsen af og kendskab til godt kvalitetsøl. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, vi oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager ølforbrugernes interesser. Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems kontaktudvalg og i den europæiske ølforbrugerorganisation EBCU, og vi arbejder dermed politisk på både nationalt og internationalt plan for at sikre gode vilkår for ølforbrugere, -producenter, -importører og -forhandlere. 

Foreningens fundament er begejstrede ølelskere rundt om i landet, og alle kan blive medlem. På medlemsmøder over hele landet afholdes ølsmagninger, foredrag, konkurrencer, pubcrawls og fællesspisninger.  På landsplan afholder vi desuden store ølfestivaler, hvor alle landets bryggerier og importører præsenterer stort set alt, hvad der findes af øl på det danske marked. Og ofte lidt til. Flere bryggerier laver nemlig specialbryg kun til vores festivaler. Ydermere arrangerer foreningen specielle bryggeribesøg, rejser til udlandet og studieture. 

Kontaktinfo

Sekretariatet 
v/ Rie Sørensen, 
Kirkeskovvej 1 
4660 Store Heddinge 

+45 82 34 00 

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn