"Tale ølets sak med ånd og kraft"

Torje Braadland (1944-2012), til høyre, var initiativtaker til stiftelsen av Gambrinus, Borgølets venner. Han var også foreningens første president. Her sammen med en annen av stifterne, Paul Gerhardt, under Bragebegerfesten i 1988 da prisen gikk til nylig avdøde Rolv Wesenlund. Ved Wesenlunds side står Knut Åge Strand som mottok foreningens Skjenkepris på vegne av den daværende Sarpsborg-restauranten Rasputin.

Torje Braadland (1944-2012), til høyre, var initiativtaker til stiftelsen av Gambrinus, Borgølets venner. Han var også foreningens første president. Her sammen med en annen av stifterne, Paul Gerhardt, under Bragebegerfesten i 1988 da prisen gikk til nylig avdøde Rolv Wesenlund. Ved Wesenlunds side står Knut Åge Strand som mottok foreningens Skjenkepris på vegne av den daværende Sarpsborg-restauranten Rasputin.

Gambrinus Borgølets venner er en fri og uavhengig venneforening med det formål å øke forståelse og aksept for at øl er kultur! Foreningen ble etablert i 1986. Initiativtaker og den første president var nå avdøde Torje Braadland.

Av Leif Jon Bugge Ervik

I følge Åsmund Øisang i Sarpsborg Arbeiderblad skuet Torje, som i 199? ble utnevnt til foreningens første æresmedlem, med «profetisk klarsyn framover» og så for seg «en slagkraftig forening som kunne tale ølets sak med ånd og kraft.». En spirituell og godlynt klubb var det han tilstrebet. Og framfor alt ønsket han aktive medlemmer som våget å stå fram på barrikadene og bibringe almuen ølets kultur og fortreffelighet.

I mer nøktern språkdrakt er dette uttrykt slik:
Foreningen skal arbeide for forståelse for at øl er kultur i alle lag av samfunnet og gjøre personer med innflytelse bevisst på den kulturbærende betydning øl og Borg Bryggerier har.

Gambrinus, Borgølets venner søker derfor gjennom informasjon, kurs og andre tiltak å øke bevisstheten om ølets tradisjon og kulturbærende funksjon.

Og selvfølgelig. Gambrinus, Borgølets venner jobber for å støtte opp om Borg (nå Hansa Borg Bryggerier) som et lokalt kvalitetsbryggeri med betydelige kulturbærende tradisjoner, og ønsker også å gjøre kjent at bryggeriets øl er det beste som brygges lokalt, nasjonalt og globalt.

Foreningen Gambrinus, Borgølets venner ledes av en direksjon med president og visepresident i spissen. Dagens president er Ole H. Thoresen.

Ingen kan selv søke om medlemskap i Gambrinus; man opptas etter vedtak i Direksjonen, mens alle medlemmer står fritt til å komme med forslag på kandidater.

Faste arrangementer for medlemmene er fire årlige møter, to om våren og to om høsten, hvorav det siste er et festmøtet som holdes i etterkant av generalforsamlingen. Det er på dette møtet Gambrinusprisen (Bragebegeret) deles ut. Om våren deles «Skjenkeprisen» ut. For å kunne motta denne hedersbevisningen, må etablissementet oppfylle flere kriterier. Først og fremst at det serveres – helst mange – produkter fra vårt bryggeri, og det med den gode smaken i behold.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn