Skriv ut denne siden

Ode til Borg Bryggeri

Ode til Borg Bryggeri

Jeg vil ikke regne livet
i vinning eller tap.
Jeg vil høste gylne flasker
fra mitt kolde kjøleskap.
Det står øl på hver en hylle.
La oss skåle, kjære venn.
Våre seidler skal vi fylle
for å tømme dem igjen. 

Filosofen i meg vil forkynne
Blant mennesker på gater og torg
at min ånd – ja min sjel og mitt lynne
trenger pilsner og bayer fra Borg.

Noen tror at de kan måle
sin verdi i gull og sølv.
Jeg vil mye heller skåle
i mitt klare pilsnerøl.
Jeg har pilsner i min neve –
drikker ut til glassets bunn.
Slik som dette vil jeg leve
– sånn helt fra hånd til munn. 

 

Og som gammel jeg sitter og mimrer
og husker hver glede og sorg.
Det er ikke gull alt som glimrer.
Nei, noe er Gull-øl fra Borg.

Det kan storme i et vannglass,
men det skummer i mitt krus.
Og jeg brygger på en tanke
i mitt lune bryggerhus.
Tenk at gjær og malt og humle
kan bli til edel drikk.
Når jeg dør, skal tanken tumle
til hver sarpepils jeg fikk.

I mitt gravøl skal ølet på bordet.
Det skal feires at sjelen er fri.
Jeg vil minnes – når presten tar ordet –
som en kunde av Borg bryggeri.

Louis Jacoby (f. 1952), tekstforfatter,
komponist, musiker og sanger.

Jacoby mottok Gambrinus, Borgølets
venners Bragebeger 2000